Inwestor: ECHO Investment Projekt: 2018 Powierzchnia użytkowa: 45000m²
.
Inwestor: ING Bank Śląski Projekt: 2020 Powierzchnia użytkowa: 1679m²
.
Inwestor: Private Projekt: 2018 Powierzchnia użytkowa: 44m²
.
Inwestor: COBU Design Projekt: 2015 Powierzchnia użytkowa: 450m²
.
Inwestor: Ministry of Foreign Affairs Projekt: 2016 Powierzchnia użytkowa: 254m²
.
Inwestor: ING Bank Śląski Projekt: 2010 Powierzchnia użytkowa: 674m²
.
Inwestor: KSK Distribution Projekt: 2008 Powierzchnia użytkowa: 114m²
.
Inwestor: X-com s.j. Projekt: 2009 Powierzchnia użytkowa: 6m²
.
Inwestor: Private Projekt: 2008 Powierzchnia użytkowa: 92m²
.
Inwestor: Private Projekt: 2007 Powierzchnia użytkowa: 230m²
.
Inwestor: Private Projekt: 2006 Powierzchnia użytkowa: 120m²
.
Inwestor: Private Projekt: 2007
.
Inwestor: Private Projekt: 2005 Powierzchnia użytkowa: 130m²
.