ING Franszyza Light
Lokalizacja: 
Centra Handlowe Polska
Inwestor: 
ING Bank Śląski
Projekt: 
2007