ING Bankowość Prywatna
Lokalizacja: 
30 placówek w Polsce
Inwestor: 
ING Bank Śląski
Projekt: 
2005