Rynek w Katowicach
Lokalizacja: 
Polska, Katowice
Inwestor: 
Prezydent Miasta Katowice
Projekt: 
2012

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Katowic.